Ettevõte peamised tegevusalad on :

Elektripaigaldiste käit

Projekteerimistööd (osalemine riigihangetes)

Elektriinstallatsioonitööd (sise- ja välistööd)

Tänavavalgustusliinide projekteerimine, ehitus, hooldus

Sidekanalisatsiooni ehitus